Monday, December 13, 2010

SIGNALISTIČKA POŠTA - 1972.


SIGNALISTIČKA POŠTA - 1972.

SIGNALIST POST - 1972.


Subota, 8. januar 1972.

Danas u poštanskom sandučetu, u Dobrinjskoj 3, Bloknoot (broj 4, druga serija), iz Arnhema, Holandija. Urednici: Ruud Van Aarssen, Robert Joseph i G. J. de Rook. Ovaj broj časopisa je od decembra prošle godine. Izlazi, inače, jednom ili najviše dva puta godišnje u 150 numerisanih primeraka. Primerak koji sam dobio nosi oznaku 53. Format Bloknoota je 21 x 29,5. Većina tekstova se umnožava na šapirografu i, verovatno, malom ofset štampaču (vizuelni radovi). Korice: karton boje cigle. Povez dobar, poluplatno, takođe boje cigle samo tamnije. Kako je tiraž mali, časopis sadrži i nekoliko priloga originala lepljenih ručno, i potpisanih.

Klaus Groh na jednoj od dve stranice, gde ga objavljuju, ima kao prilog papir istrgnut iz beležnice formata 10 x 8, prilepljen, sa otisnutim nazivom Originalobjekt, i potpisan crnim flomasterom. Sledi rad Čehoslovaka Jiria Valocha: crni karton nalepljen po sredini strane. Krajevi kartona su slobodni. U desnom uglu, iznad imena autora otkucanog pisaćom mašinom, stoji attention!

Prilog Piera Van Dijka je kesica, u obliku koverte, od žućkastog papira prilepljena uz gornji desni ugao stranice časopisa. Na kesici (koverti), u njenom gornjem delu, većim slovima, piše EL-BOEKJE, a ispod toga, nešto manjim slovima, i u zagradama – gedicht. Pri dnu je ime autora. U kesici se nalazi sveščica formata 5x7 sa kartonskim koricama i pet listova. Prva dva lista su od belog papira, treći je od bele bezdrvne pisaće osamdesetgramske hartije, četvrti nežne žute boje, takođe, bezdrvni osamdesetgramski, a peti isti kao treći. Kroz treći i peti, kroz probušenu sredinu lista, provučen je mlečnobeli, pamučni konac.

Robert Joseph svojeručno potpisuje dve vizuelne pesme, obe crvenim flomasterom. Njegova treća pesma sastoji se od ubačene milimetarske hartije, u formatu časopisa, na kojoj autor, ovog puta plavim flomasterom, ispisuje reč ROOSSOOL. Drugo S u reči okrenuto je nopako.

Na zadnjem listu časopisa (predzadnjoj strani), ispred onih stranica na kojima je dat sadržaj svih dosadašnjih brojeva Bloknoota, imamo i prilog jednog od urednika, inače, poznatog holandskog vizuelnog pesnika G. J. de Rooka. To je opet kesica, ali ovog puta načinjena od tanke providne hartije sa preklopom za zatvaranje na gornjoj strani.

Njen sadržaj čini račun za gas, vodu i struju grada Nijmegena sa podacima o korisniku na holandskom jeziku, parče nepravilno isečenog belog kartona (verovatno dopisnice), na čijoj prednjoj strani, uokvireno i crvenim pečatom utisnuto stoji: Nederland 0,15 cent fr. 13454 i, očigledno iskidan deo kartonske kutije za šibice. Naziv ovog poetskog dela je de dichter is een open boek.

Bloknoot sadrži i dva signalistička priloga. Prvi je moj, odmah iza teksta Tooka Verstappena al zijn het monsters – zeheren snel (stranice časopisa nisu numerisane). To je slovo O iz poeme Alfabet, načinjeno od delova kompjuterskih traka pa onda snimljeno u negativu, tako da je od žućkasto-bele trake lepljene na crno-sivom foto kartonu dobijena crna traka na beloj osnovi sa jasno izraženim kontrastnim okruglim belim rupama. Slovo je u obliku pravougaonika. Njegova osnovica i desna strana sastoje se od dve spojene i nalepljene kompjuterske trake tako da je tu crna površina znatno veća i kontrast sa belom površinom, na kojoj je slovo otisnuto, znatno je izraženiji.

Nekoliko stranica potom, odmah iza priloga E. Willemsa iz Amsterdama, je i rad Vlade Stojiljkovića. To je, takođe, u ofsetu otisnuta, signalistička pesma (kolaž) pod nazivom the flying motorcyclist veličine 10x17,5 cm, načinjena od slova, brojeva, crteža i isečaka fotografija.

Ponedeljak 10. januar 1972.

Među brojnim pošiljkama najinteresantniji je novi broj (7) Pesničke borbe („Lotta poetica“). Urednici ovog časopisa, koji izlazi u Breši, Italija, su Sarenco, mlađi italijanski vizuelni pesnik i Paul de Vree, Belgijanac iz Antverpena, jedan od najpoznatijih avangardnih pesnika u svetu, pisac više romana na flamanskom, knjiga vizuelnih pesama, eseja i jedne antologije konkretne i vizuelne poezije.

Pored uže redakcije u kojoj su Sarenco i de Vree, Lotta poetica ima i širu međunarodnu redakciju koju sačinjavaju po jedan ili dvoje pesnika iz sedamnaest zemalja, tako da ovaj mesečnik za vizuelnu poeziju ima izrazito internacionalni karakter. U toj redakciji, kao zastupnik Jugoslavije, nalazi se i moja malenkost.

Časopis izlazi u ofset tisku formata 21,5x26. Prednja strana korica pojavljuje se u dve boje sa jednoobraznim rešenjem. Čitava strana, zapravo, prekrivena je slikom gerilca sa mašinkom koji nišani. Slika je anfas, tako da stičete utisak da gerilac upravo u vas cilja. U veoma uvećanom otvoru cevi mašinke, koji je jasno crne boje, nalazi se broj Lotta poetice sa mesecom i godinom izlaženja dok je na gornjoj strani korica naziv časopisa. Za razliku od slike gerilca s mašinkom, koja je uvek u crnoj boji, ostali podaci sa brojem i nazivom časopisa otiskuju se u drugoj boji. Ovog puta to je zeleno-žuta.

Unutrašnja strana prednjih korica sadrži naziv revije na italijanskom, francuskom, flamanskom, nemačkom i engleskom, podatke o časopisu, mesto izdavanja, banku na koju se može slati pretplata, adresu redakcije, administracije i telefone, cenu u lirama (500), francuskim i belgijskim francima, dolarima i markama, sastav internacionalne redakcije i knjižare u kojima se Lotta poetica može kupiti u Italiji, Švajcarskoj, Francuskoj i Belgiji. Na kraju daju se adrese na koje se časopisu može pisati u Italiji i Belgiji, i označava se prevodilac tekstova.

U ovom broju umesto uvodnika Sarenco piše otvoreno i oštro pismo Pikasu koje završava rečenicom „Dragi Pikaso ti si umetnik režima“.

Na strani pet dvojica britanskih pesnika objavljuju po jednu vizuelnu pesmu. Stranica devet rezervisana je za moju Article Poem koju čine četiri fotografije veličine 8,5x10,5. To je poseban ciklus signalističke manifestacije (gestualne poezije) realizovan na bedemima Kalemegdana krajem avgusta i početkom septembra 1971. godine (snimio Vlada Stojiljković).

Na fotografiji broj 1 u prvom planu je glava preko koje je navučena kesa preduzeća PIK Vrbovec; kesa je okrenuta naopako i njena plastična ručica veoma je uočljiva na vratu dok se na donjoj polovini vidi izbočina prekrivenog nosa od koje polaze jasno izražene linije (grebeni) prema uglovima kese. Kada se Lotta poetica okrene za 180 stepeni, pošto se tom prilikom kesa postavi u svoj normalni (upotrebni) položaj, na njoj se može pročitati sledeće:“mesne prerađevine, suhomesnati proizvodi, pravi domaći...pikant vrbovečka, frankfurter, sveže meso i mesne proizvode, camp doručak, hrenovke, domaći svinjski gulaš, vrbovečka jetra ird. Ovaj reklamni tekst odštampan je u obliku srcolikog lista.

Na fotografiji broj dva kesa je i dalje na glavi, ali je sada u prvom planu telo. Ono je u stanju odbrane, Ruke su malo savijene u laktovima i pružene napred. Sa leve strane ovog tela u akciji je grmlje, ispred nekoliko kamenova, a sa desne signalistička objekt poema Vreme je novac sa nejasno uočljivim likom kosmonauta Armstronga na prednjoj strani. U pozadini su zidovi kalemegdanske tvrđave, crkva, kule, bedemi, reka i panonska ravnica.

Fotografija broj tri razlikuje se od prethodnih po tome što su ruke uzdignute iznad glave; kaput se pri tom malo podigao i naborao, noge su razmaknute, kamera je prišla bliže, kamenovi ispred se ne vide, ali zato je grm sa leve strane znatno bolje uhvaćen, a pozadina: crkva i bedemi, nešto su uočljiviji i jasniji.

Na četvrtoj fotografiji kese na glavi više nema. Telo je nagnuto napred, a leva noga iskoračena i savijena u kolenu. U desnoj ruci, podignutoj u visini ramena i ispruženoj, nalazi se objekt poema Vreme je novac. Ovoga puta okrenuta je druga strana ovog objekta, pa se umesto lika nasmešenog kosmonauta, u njenom gornjem delu vidi jedno veliko ćirilsko slovo P, a malo iznad linije koja označava sredinu i na desnoj strani poeme jedva je uočljiva glava psa.

Na desetoj strani Lotta poetice, ispod napisa from europe to chairman mao nalaze se dve fotografije Italijana Elia Martinia naslovljene la revoluzione culturale cinese. Na prvoj fotografiji vidi se devet istovetnih kipova predsednika Maoa poređanih u precizne redove. Na drugoj fotografiji uočljiv je, nešto više u pozadini, jedan znatno veći kip šefa Kineske države dok je oko njega grupisano sedamnaest manjih kipova. Ispod fotografija na istoj strani je i Sarencov prilog pod nazivom new music. Na notnom papiru autor je nabacao znake kineskog pisma, posle čega doalzi latinička transkripcija, a u trećem redu, verovatno, prevod sa kineskog na italijanski koji glasi: in attesa che il sole sorga su queste montagne.

Strana 12 i 16 sadrže tekstove Giannia Bertinia i Sarenca o vizuelnoj poeziji i konceptualnoj umetnosti koji se u nastavcima pojavljuju u časopisu. Autori veoma oštro reaguju na pojavu konceptualne umetnosti tvrdeći da je ona u stvari „samo dobro organizovani plagijat vizuelne poezije“. Ovu svoju tvrdnju Sarenco i Bertini potkrepljuju i nizom očiglednih i nedvosmislenih dokumenata iz kojih se vidi kako su se konceptualni umetnici inspirisali delima vizuelnih pesnika, preuzimali njihove ideje ili u potpunosti kopirali (plagirali) neke njihove radove.

Strana šesnaest rezervisana je za pregled knjiga, časopisa, izložbi i ploča dok na poslednjoj strani korica izdavačka kuća „Amodulo“ reklamira nove zvučne knjige Paula de Vreea, Sarenca, grupe 70 i Hermana Damena.

Sreda 12. januar 1972.

Klaus Groh iz Oldenburga šalje mi svoju konceptualnu knjigu (Concept-book). To je, u stvari, manji džepni kalendar za 1972. i 1973. godinu od 64 strana formata 9x14,5 cm. Na prednjoj strani korica autor je nalepio papir sa naznakom BUNDESREPUBLIK DEUTSLAND PERSONALANWEIS. U donjem delu nalepnice pečatom, u plavo-ljubičastom mastilu, utisnuta je reč maniplation. Čitava nalepnica, koja se nalazi negde na sredini korica knjige, zaokružena je od strane autora crvenim flomasterom i označena sa brojkom 1.

Na drugoj strani korica, plavom hemijskom olovkom, na engleskom, napisano je „ova knjiga-ideja za Miroljuba od Klausa“. Na sledećih 58 strana ovog džepnog kalendara, koji je, inače, izdala neka nemačka banka u reklamne svrhe, u raznim varijacijama Groh je pečatom, u plavo-ljubičastom mastilu, otiskivao reč manipulation.

Poslednjih šest strana (59-64) sadrži poruku: nur kreativ ist lebt, takođe, otisnutu pečatom u plavo-ljubičastom mastilu. Ista poruka otisnuta je i na predzadnjoj strani korica ove konceptualne knjige gde stoji i naznaka da je ona unikatna (1/1) uz potpis K. K. Groh 1972.

SIGNALISTIĆKA POŠTA - 1979.

SIGNALIST POST - 1979.

Časopis LA MAMELLE izlazi u San Francisku. Broj 4, maj 1976. posvećen je u celini Rubber Stamp Artu. Teoretske tekstove i otiske gumenih pečata (rubber stamps) objavljuju: Endre Tot, Klaus Groh, Anna Banana, Ray Johnson, Herve Frscher, Albrecht D., Ken Friedman i Georg M. Guglberger.

*

Vittore Baroni iz Italije šalje poštanske karte: POESIA VISIVA, ART RENEGADE i FATAGAGART.

*

Poštanska karta Maurizia Nannuccia umetnika iz Firence: ALWAYS ENDEAVOR TO FIND SOME INTERESTING VARIATIONS, izdanje Instituta za modernu umetnost iz Los Anđelesa.

*

RUBBER je mesečni informatini bilten posvećen upotrebi pečata (rubber stamps) u umetnosti. Štampa se samo u 100 numerisanih primeraka. Izdavač: Aart van Barneveld iz Amsterdama. U broju 2, februar 1979. objavljuju brazilski mejlartisti: Paulo Bruscky, Leonhard Frank Duch i J. Medeiros. Broj 3, mart 1979. posvećen je fluksusovcima: Dicku Higginsu, R. Pageu, Jean Jaques Lebelu, B. Wattsu, Georgeu Brechtu, Benu Vautieru, N. J. Paiku, Benu Pattersonu, A. Kopckeu i S. Brownu.

*

Časopis INTERMEDIA izlazi u San Francisku, neredovno, otprilike četiri broja godišnje. Do sada je objavljeno više brojeva sa vizuelnom poezijom, novom muzikom konceptualnom fotografijom, itd. Tema broja 1. iz 1978. godine je entropija. Uredništvo za kraj ove godine priprema broj posvećen evropskoj i južnoameričkoj avangardi.

*

Klaudio Goulart iz Amsterdama šalje svoju poštansku kartu. Mail art akcija u okviru izložbe „POSTE RESTANTE“ na liverpulskoj akademiji umetnosti. Na karti je pečatom utisnuto: WHY ARE YOU DOING MAIL ART?. S druge strane naznačeno je ime umetnika s adresom liverpulske izložbe.

*

Franco Cavallo: ZIGURAT. Knjižica u izdanju časopisa Altre Termini iz Napulja. Poezija, beleške, vizuelne pesme.

*

Katalog izložbe: THE FIRST INTERNATIONAL ROOF ART EXHIBITION održane još u leto 1976. godine. Organizator Nic Thompson iz Purbrook-a, Hampshire, Engleska, šalje još i poziv za novu izložbu THE REJECTION SLIPS u galeriji Sudurgata, Rejkjavik.

*

Dr DADA Klaus Groh: MANIFEST DADA 1979.

*

S. Hitchcock iz Kalifornije: 25 SIGNALS.

*

R. Rehfeldt iz istočnog Berlina, osnivač avangardnog arhiva u ovom gradu i edicije Contart, šalje poštanske karte s porukama: DO NOT STOP i MAKE A CREATIVE WORLD NOW.

*

U galeriji Sincron, Breša, Italija, ovog poleća izlažu: Anna Vancheri i Yves Millecamps.

*

Vittore Baroni, Italija, poziva na svoj MAIL ART SHOW sa temom politička satira.

*

Printed Edition iz Njujorka najavljuje knjigu: THE EPICKALL QUEST OF THE BROTHERS DICHTUNG AND OTHER OUTRAGES. Autor: Dick Higgins, ilustracije: Ken Friedman.

*

Avangardna grupa Inter/media research iz Ferare (Camerani Maurizio, Massimo Cavallina, Emanuele Mattaliano), organizuje seriju audio komunikacija preko radio-talasa pod nazivom INTERFERENZA.

*

U kantonalnoj biblioteci u Luganu izložba italijanskih vizuelnih pesnika: POESIA APOESIA – POESIA TOTALE. U okviru izložbe „performance“) Adriano Spatola, Giulia Niccolai).

*

ARTWORKS OPENS! Poručuje Judith A. Hoffberg iz Kalifornijskog grada Venice. Otvorila je knjižaru za prodaju: artists books, avangardnih časopisa, artists objects, postcards itd. U knjižari će se održavati razne akcije, performansi, književne večeri, izložbe.

*

Fenyvesi Toth Arpad iz mađarske varošice Balatonfenyves – konceptualne i Mail art poruke, fotografije i poštanske karte: DA + DA, SELF-MADE MAN, NO PICTURES PLEASE etc.

*

Underwich Editions iz Toronta, Kanada objavljuje nekoliko knjiga, ploča i kaseta eksperimentalne proze i poezije: Steve McCaffery i bp Nichol: SOUND POETRY (teorija, istorija i praksa zvučne poezije, sa esejima, manifestima, disko-pločama, bio-bibliografskim podacima autora), Brian Dedora: HE MOVED, Murray Schafer: THE CHALDEAN INSCRIPTION, Steve McCaffery: RESEARCH ON THE MOUTH (stereo kaseta sa najboljim zvučnim pesmama ovog autora već afirmisanog u svetu. Tiraž 100 kaseta. Trajanje 60 minuta.

*

Robin Crozier iz Sanderlenda, Engleska, poznat je po svojim crtežima, rukopisu koji lansira kao čistu umetničku kreaciju i nekoliko knjiga pod zajedničkim naslovom: PORTRAIT OF ROBIN CROZIER. Sada traži materijal za knjigu VIEWS, šalje kolaže, katalog ICELAND BLUE SHOW i jednu diplomu izdatu od kraljice Dadalanda Ane Banane iz San Franciska kojom se potvrđuje da je ovaj umetnik MASTER OF BANANOLOGY.

*

Časopis FANDANGOS izlazio je u Holandiji od 1972. do 1978. godine posvećen umetničkim istraživanjima u masmedijima; Body Artu, Mail Artu, performansu, foto i video umetnosti. Osnivači i izdavači FANDANGOSA su Raoul Marroquin, Theo V. D. Aa, Aart V. Barneveeld, C. V. Kent i Rod Summers. Poslednji broj 8,9,10,11, proleće 1978, na preko 150 strana većeg formata donosi primere iz svih gore navedenih umetničkih oblika, kao i tekstove i intervjue na engleskom jeziku.

U pojedinim ranijim brojevima sarađuju: Joseph Beuys, Filliou, Jacki Apple, Marcia Resnick, Ulises Carrion, Yoshio Nakajima i drugi. Jedan broj FANDANGOSA bio je posvećen i avangardnoj umetnosti u istočnoevropskim zemljama.

*

Ferrucio Dragoni iz Milana šalje mail-art poruku no. 124. Na crnom, presavijenom kartonu komad gaze sa utisnutim slovima: I WOULD LIKE TO LIVE IN NOVANOAH.

*

Karta Ursule Block, upravnice galerije i izdavačke kuće „Rene Block“ iz Zapadnog Berlina. Knjiga On Kaware I AM STILL ALIVE još nije završena.

*

Vest iz San Franciska. Anna Banana i Bill Gaglione iz svoje dadaističke zemlje (dadaland) javljaju da će broj 7 časopisa Vile koji izdaju, posvetiti Mail art-u (Rubber Stamp art).

*

Upitnik mađarskog umetnika Endre Tot-a: I AM GLAD IF I CAN ASK YOU QUESTIONS. Ova konceptualna akcija odvija se preko berlinske galerije Rene Block.

*

Dick Trace iz Vankuvera, Kanada, šalje tek naznačene crteže ljudskih lica koje treba doraditi i vratiti mu poštom. Od primljenog materijala Dick organizuje izložbu i objavljuje knjigu.

*

ITINERARI PER UNA ALFABETIZZAZIONE naziv je izložbe vizuelne i zvučne poezije koja se održava u zamku Stellata (Bondeno) Ferara. Izložba će trajati od 25. avgusta do 23. septembra, koordinator Enzo Minarelli.

*

Profesor univerziteta iz grada Storrs (University of Connecticut, Art dept.) John S. Fawcett organizuje veliku STAMP-OUT-ART izložbu. Radovi se ne vraćaju. Biće objavljen katalog sa manjim, limitiranim tiražom. Najbolji radovi, po oceni profesora, poslužiće za učenje i inspiraciju studenata.

*

Ferdinando Grossetti – katalog manifest MONDO SUONATO, štampan u 200 numerisanih i potpisanih primeraka.

*

Lepo iznenađenje iz Hanovera: časopis za vizuelna istraživanja ZWEITSCHRIFT. Uređuje ga i izdaje bračni par Uta i Michael Erlhoff, a kao saizdavač pojavljuje se Paul Komor. Časopis izlazi povremeno, jednom ili najviše tri puta tokom godine. Tema ovog broja (4/5. proleće 1979) je STRANGE IS THE STRANGER ONLY IN STRANGENESS. Uvodni tekst On strangeness potpisuje Jackson Mac Low, poznati američki avangardni literata iz kruga: Dicka Higginsa, Johna Cagea, Emmeta Williamsa i fluksusovaca. Od ostalih saradnika sa zvučnim imenima tu su konceptualni umetnici: On Kawara, Dan Graham, Petr Štembera, Timm Ulrich i Laszlo Beke. Konkretni pesnik Gerhard Ruhm objvaljuje svoje Legende, a naš konceptualac Braco Dimitrijević: SIX PIECES JUST AFTER THE HISTORY.

*

Monty Canstin, Vehicule Art inc. iz Montreala organizuje izložbu INTERNATIONAL POSTAL ART SOUP.

*

INSTALLATION PREVIEW, izložba Jochena Gerza aprila meseca ove godine u galeriji ICON u Birmingemu.

*

Sa popriličnim zakašnjenjem pristigao je katalog Mail Art izložbe BARON’S MAILBOX (Cleveland, Ohio, 8-27. X 1978.)

*

Ruth Wolf Rehfeldt iz Istočnog Berlina u svojim TYPEWRITINGS ponovo oživljava, jednu sada gotovo zaboravljenu, a pre desetak godina veoma omiljenu igru putem pisaće mašine.

*

Angelika Schmidt poziva na veliku Mail-Art izložbu koja će se održati u Štutgartu krajem septembra i početkom oktobra ove godine.

Izložba se otvara u okviru IX Kongresa Internacionalnog umetničkog društva. Tema kongresa je Umetnost i javnost.

*

Leonhard Frank Duch javlja se iz Brazila poštanskom kartom svom išaranom umetničkim pečatima.

*

Katalog galerije POWERHOUSE iz Montreala – pregled aktivnosti umetnika vezanih za ovu galeriju. Tekstovi na francuskom i engleskom jeziku.

Časopisi, knjige i ostali materijal koji dobijam poslednjih godina sve više pokazuje da Kanada postaje vodeća sila umetničke avangarde, posebno onog dela koji se odnosi na performans i video art.

*

Paulo Bruscky iz Recifea, Brazil, najavljuje II FESTIVAL DE INTERNO DA UNICAP, koji će se održati na Universidade catolica de Pernambuco. Biće izloženi i prikazani: Mail Art, vizuelne pesme, Stamp Art, artist’s books, slajdovi, video trake, objekt pesme; moći će se čuti magnetofonske trake i ploče sa snimljenom zvučnom poezijom itd. Predviđeno je štampanje kataloga.

*

Materijali i upitnik od Koloradskog univerziteta iz Bouldera (Department of Fine Arts). Pripremaju katalog izložbe MAIL ETC., ART održane 22. januara 1979. Žele da kompletiraju bibliografiju Mail Arta, pa traže podatke o svim važnijim knjigama, katalozima, člancima iz ove oblasti umetnosti.

Iz materijala koji šalju vidi se da je izložba imala izuzetan uspeh i publicitet. Izlagalo je preko 400 umetnika sa više od 1.000 radova. Uključeni su raznovrsni Mail Art radovi, pored poštanskih karata, maraka, pisama, ispečatanih poruka i drugog materijala još i telegrami, telekopije i zabeležene (zvučno ili ručno) akcije putem telefona. Mnogi umetnici poslali su i knjige („artist’s books“), listove, plakate, manifeste, štampane na ofsetu, litografisane, kserografisane, otisnute putem pečata (rubber stamps art), umnožene mimeografom, leterpresom, fotografskim putem ili ručno. To je izvanredan način direktne, neposredne i jeftine komunikacije, razmene ideja i umetničkih dela.

Organizatori izložbe su asistenti sa Koloradskog univerziteta (Dept. Of Fine Arts) Ed Koslow i Bonnie Donohue. O ovom događaju pišu Irene Clurman: MAIL ART: IT CANCELS TRADITION AT CU SHOW u Rocky Mountain news ’now’, 28. I 1979. , kao i Gordon Mc Connell: MAIL ART: A FEW DISCOVERIES AMONG THE EPHEMERA i Aimee Young Jackson: THEREIN HANGS THE MAIL.

MAIL ETC., ART je putujuća izložba. Posle januarske premijere u Boulderu tokom marta našla se u Edwardsvilleu na odseku za umetnost i dizajn University of Southern Ilinois, a maja je predstavljena studentima Tyle school of Art u gradu Elkins Park. Za vreme letnjih meseci organizatori su ugovorili izlaganje u Čikagu. Tokom septembra i oktobra preuzima je Florida State University iz grada Tallahasse. Za novembar i decembar još nije ugovoreno izlaganje u Čikagu. Tokom septembra i oktobra preuzima je Florida State Universtiy iz grada Tallahasse. Za novembar i dcembar još nije ugovoreno izlaganje. Januara 1980. izložba se vraća u Boulder gde će još jednom biti prikazani svi radovi (i oni koji su tokom jednogodišnjeg putovanja pristigli i prihvaćeni). Tom prilikom biće objavljen i reprezentativan katalog ove zaista u svemu izuzetne

Mail Art izložbe.

*

Poziv grupe RICERCHE INTER/MEDIA. U Bolonji je od 1.-6. juna ove godine održan ARTE FIERA, Internacionalni sajam moderne umetnosti. Ricerche inter/media je u okviru sajma organizovala seminar na temu: AUTONOMIA CRITICA DELL’ ARTISTA.

*

Telegram On Kaware, ovog puta iz Dizeldorfa: I AM STILL ALIVE, 17. V 1979. – kasno popodne.

*

Mail andergraund časopis PROP iz Olbenija. U broju 1, mart 1979. objavljuju: Cynde Gregory, Jessica Lawrence, Billy Drislane i Patrick Fleming. Na koricama pod naslovom WHAT IS ART? Uredništvo štampa kraće sentence: Marcela Duchampa, Ezre Pounda, Josepha Beuysa i Ada Reinhardta.

*

Od G. A. Cavellinia jedna nakićena, višebojna punomoć kojom me ovlašćuje da mogu 2014. godine, u nekom jugoslovenskom muzeju, organizovati izložbu u njegovu čast.

*

Iz Pariza javljaju se Pierre Restany, Julien Blaine i Liliane Vincy. Pripremaju INTERNATIONAL AUDIO AND VISUAL MAIL ART FAIR u galeriji Lara Vincy. Izložba će biti prodajna, počeće decembra ove, a zatvoriće se krajem sledeće godine.

*

Istvan Kantor sa svojom grupom NEOISM iz Montreala šalje materijale: SUPER OFFICIAL MANIFESTATION OF NEOISM, LOVE LETTER, poštansku kartu BRAIN-CARD i dr. Posebno informiše o Mail Art izložbi BRAIN IN THE MAIL koja je održana u Montrealu i sada putuje Kanadom.

*

Poštanska karta Gyorgya Galantaia iz Budimpešte kojom reklamira svoj nedavno osnovani arhiv avangarde ARTPOOL.

*

Umetnik iz Latinske Amerike Ulises Carrion živi u Amsterdamu. Tamo već više godina vodi knjižaru i arhiv OTHER BOOKS AND SO.

Carrion veoma aktivno učestvuje u Mail Artu. Piše i objavluje zapažene tekstove o ovom obliku umetnosti, organizuje izložbe u prostorijama svog arhiva, izdaje mesečni list za poštansku i kratkovečnu umetnost EPHEMERA.

*

Oktobra prošle godine Carrion je organizovao uspelu izložbu FROM BOOKWORKS TO MAILWORKS. Ovog leta na izložbi ARTIST’S POSTAGE STAMPS AND CANCELLATIONS STAMPS okupio je 150 umetnika iz 25 zemalja. Umetnici su izlagali originalne poštanske marke i materijale ispečatane svojim štambiljima. Mnogi su za ovu priliku kao: Roy Arden, Dan Barber, Gabriel Borba, Geoffrey Cook, Peter Frank, Tohei Horiike, Raul Marroquin, Romano Peli, Michaela Versari i drugi, napravili specijalne pečate.

Materijal sa izložbe štampan je u holandskom časopisu RUBBER sa obimnim uvodom Carriona pod nazivom PERSONAL WORLDS OR CULTURAL STRATEGIES?

*

Od S. Fishbein-a iz San Franciska crtež amrela u raznim položajima (Umbrella art).

*

Odair Magalhaes iz Brazila sa svojom grupom, a uz pomoć Contemporary Art Museum of the Sao Paulo University i Comisao paulista de danca, organizuje izložbu: MAIL DANCE – WAYDADANCE (grafika, crteži, kolaži, predlozi, ideje slajdovi, videotejp).

*

Katalog Galantai Gyogy-a umetnika iz Budimpešte sa izložbe u umetničkom klubu Feszek 24. oktobra 1978. godine. Izložbu je otvorila Anna Banana iz San Franciska poznata po tome što je neodadaizam obogatila „teorijom bananologije“.

Otvaranje izložbe proteklo je tako što je Ana pročitala tekst jednog poznatog mađarskog kritičara o Galantai Gyorgy-u pisan za tu priliku. Tekst je, naravno, bio na mađarskom jeziku. Ana Banana osim engleskog ne zna ni jedan drugi jezik. Tako je na opšte zadovoljstvo prisutne publike i Banana imala svoj performans.

*

Curt Stenvert: OBJEKTE 1962-1978 u galeriji Harlekin Art iz Vizbadena-Erbenhajma. Na poslednjoj strani kataloga galerija najavljuje, za Internacionalni sajam umetnosti u Bazelu (13-18. VI 1979, izdanje: Marina Abramović) Ulay: RAUMINSTALLATION – FOTODOKUMENTATION.

*

Konceptualna akcija iz Japana. Tohei Horiike dostavlja Documentation sheets PROJEKT: TWO DEFINITION NOTES AND ONE PROPOSAL. Od prikupljenog materijala (odgovora pozvanih umetnika) Horiike organizuje izložbe u Japanu i Americi.

No comments: