Tuesday, February 22, 2011

PLANETARNA KULTURAPLANETARNA KULTURA


APPROCHES 3, 1968. Revija za eksperimentalnu poeziju, izlazi u Parizu. Izdavači i urednici: J.F. Bory i Julien Blaine. Broj 3 donosi iscrpnu panoramu svetske konkretne poezije. Pored francuskih pesnika ovde se pojavljuju još konkretni pesnici: Japana, Kube, Italije, Švajcarske, Holandije, SAD, Velike Britanije, Kanade, Nemačke, SSSR, Čehoslovačke,  Belgije, Španije i Argentine.
DE TAFELRONDE XIV ---  1, februar 1969. Belgijski časopis za konkretnu i vizuelnu poeziju, izlazi u Antnjerpenu; glavni urednik Paul de Vree. U ovom broju časopis donosi tekstove: Raoula Hausmanna, Paula de Vreea i Michela Bartosika, vizuelnu poeziju: Jochena Gerza, Jiri Valocha, Paula de Vreea, Hansa Clavina, Uga Carrege, Catherine Fremiot, Luciana Carusa i drugih.
UMDRUCK 1, april-maj 1970, Nirnberg (Zapadna Nemačka). Izdavači i urednici: Godehard Schramm i Ernst F. Wiedemann. Internacionalni časopis za književnost. U prvom broju zastupljeni su pesnici: Čehoslovačke, Austrije, Luksemburga, Francuske, Engleske i Zapadne Nemačke.
NEUE TEXTE 3, novembar 1969. Izdavač Heimrad Bäcker, Linz, Austrija. Ovaj broj donosi tekst S.J. Schmidta o poeziji Ernsta Jandla i eksperimentalnu poeziju: Heimrada Bäckera, Michaela Horovitza, Petera Henischa, Rudolfa Petrika, Wernera Grubera, B.P. Nichola, Iana Hamiltona Finlaya i Boba Cobbinga.
NEUE TEXTE 4, april 1970. Češki avangardni pesnik Jiri Valoch pripremio je Antologiju čehoslovačke eksperimentalne poezije. Pored teksta Jiria Valocha: "Eine private anthologie" u ovom pesničkom izboru zastupljeni su: Karel Trenkienjitz, Jindrich Prochazka, Jiri Valoch, Bohumila Grögerova Josef Hiršal, Karel Adamus, Josef Honys, Vladimir Burda, Ladislav Nebesky, Bela Kolarova, Milan Adamčiak i Ladislav Novak.
OVUM 10, broj 1, decembar 1969, Montevideo, Urugvaj. Urednik: Clemente Padin. Tekstovi o novoj poeziji: Moacy Cirne, Clemente Padin, Julien Blaine i Michelle Perfetti. Vizuelna poezija: Francisco Bonilla, Carlo Alberto Sitta,Clemente Padin, Michelle Perfetti, Vincenzo Accame, Edgardo Antonio Vigo, Francisko Gandolfo, Alvaro de Sa, i Sebastiano de Carvalho.
BIT, časopis za teoriju informacije, egzaktnu estetiku, dizajn mass media i vizuelne komunikacije, izlazi u Zagrebu, izdavač Galerija grada Zagreba, odgovorni urednik Božo Bek. Prvi broj časopisa iz 1968. godine posvećen je teoriji informacija i novoj estetici. Tekstove na ovu temu objavljuju: Matko Meštrović, Abraham Moles, Max Bense i Radoslav Putar.
Drugi i treći broj časopisa donose priloge sa Internacionalnog kolokvijuma Kompjuteri i vizuelna istraživanja, održannog u Zagrebu 3 ---   4 avgusta 1968. godine. Između ostalih tekstove objavljuju: Ješa Denegri, Herbert Franke, Hiroshi Kanjano, Georg Nees, Frieder Nake, Michael Noll, Leslie Mezei, Petar Milojević, Marc Adrian, Vladimir Bonačić, Abraham Moles, Vladimir Muljević, Vjenceslav Richter, Zdenko Šternberg, Božo Težak i Jiri Valoch.
Broj četiri posvećen je dizajnu. Dvobroj 5-6 od 1969. godine donosi, na temu konkretna poezija, zanimljive tekstove: Maxa Bensea Vere Horvat Pintarić, Branimira Donata i Tomaža Brejca.
GALLERIA ARTE CONTAMPORANEA SINCRON, Brescia, Italia. Ova galerija pod rukovodstvom entuzijaste Armanda Nizzia, uspela je da tokom 1970. godine organizuje niz izložbi italijanskih i stranih konkretnih i vizuelnih pesnika. Između ostalih u galeriji SINCRON su izlagali: Bruno Dematto (april 1970), Rafael Martinez (maj 1970), Jorrit Tornljuist (maj 1970) i Mario Balloco (oktobar 1970).
Pierre Garnier SPATIALISME ET POESIE CONCRETE, Galimard, Pariz 1968. Delo jednog od istaknutih avangardnih pesnika i teoretičara nove poezije, tvorca francuskog spacijalizma, urednika časopisa Les lettres, profesora u Amijenu, Pierrea Garniera. Pored eseja o konkretnoj poeziji, spacijalizmu, spacijalističkih manifesta i pesama samog autora, knjiga sadrži još i čitavu antologiju značajnih tekstova o novoj poeziji i pesama: Maxa
Bansea, Juliena Blainea, J.F. Borya, Augusta de Camposa, Haralda de Camposa, Henri Chopina, Boba Cobbiga, Johna Furnivala, Ilse Garnier, Eugena Gomringera, Ernsta Jandla, Kitasono Katuea, Arrigo Lora Totina, Franza Mona, Maurizia Nannuccia, B.P. Nichola, Ditera Rota, Adriana Spatole, Paula de Vrea i drugih.
Paul de Vree POËZIE IN FUSIE (visuel, konkreet, fonetisch), De Bladen voor de poëzie, Lier 1968.
Antologija konkretne, vizuelne i foničke poezije znamenitog belgijskog pesnika i teoretičara, urednika internacionalnog časopisa De Tafelronde, Paula de Vreea (rođen 1909. godine). Knjiga sadrži obimne tekstove o konkretnoj, vizuelnoj i foničkoj poeziji sa preciznim bibliografskim podacima o autorima, zbirkama nove poezije, avangardnim časopisima i izložbama.
U ovoj antologiji zastupljeni su: Arias-Misson, Azeredo, Bann, Belloli, Bense, Blaine, Bory, Campos A., Campos H., Carrega, Clavin, Cobbing, Garnier P., Garnier I., Gerz, Gomringer, Heissenbüttel, Jandl, Jonson, Katue, Kriwet, Lora-Totino, Mon, Pignatari, Rot, Spatola, Valoch, Vigo, Vroom, i drugi.
CENTRO TOOL, Milano. Centar za vizuelnu poeziju i avangardnu umetnost. Direktor centra je italijanski avangardni pesnik Ugo Carrega. Izložbe u Centru Tool tokom prve polovine 1971. godine:
Ronaldo Mignani: Poemi mentali,  25. 1. - 6. 2.
Heinz Gappmayer: Testi conceziali,  9. - 20. 2.
Jochen Gerz: Is there  life on earth?  23. 3. - 3. 4.
Daniel Biga: Abecedaire sexuel,  20. - 30. 4.
Vicenzo Accame: Prove di scrittura,  23. 2. - 6. 3.
Siegfried J. Schmidt: Poesia concezionale,  9. 3. - 20. 3.
Marcel Alocco: Ideogrammaire, livre de lecture,  6. - 17. 4.
Rodolfo Vitone: Modelli Simbiotici,  30. 4. - 8. 5.
Emilio Isgo: 10. - 19. 5.
Poesia signalista Jugoslava:  17. - 31. 7.
Izlagali su predstavnici beogradske signalističke grupe: Vlada Stojiljković, Tamara Janković, Zoran Popović, Miroljub Todorović i Marina Abramović.

SOMETHING ELSE PRESS, (New York, Vermont, USA).
Manja ali veoma aktivna izdavačka kuća koja, uglavnom, objavljuje avangardnu literaturu, kako američkih tako i stranih autora.
Njen osnivač i urednik je poznati američki avangardista Dick Higgins.
Izdanja SOMETHING ELSE PRESSA:
Gertrude Stein Geography and plays, 1968.
Emmet Wiliams Sweethearts, 1967.
Marshall McLuhan and others Verbi-Voco-Visual explorations, 1968.
Eugen Gomringer The book of Hours and Constellations, 1968.
Dick Higgins Foeweombwhnw, 1969.
Bern Porter Found Poems, 1972.
Velimir Chlebnikov WERKE I (poesie), WERKE II (prosa, schriften, briefe), das neue bush RONJOHULT, Hamburg, 1972.
Celokupna dela genijalnog ruskog futurističkog pesnika na preko hiljadu strana u prevodu mladog nemačkog slaviste, prevodioca i sa srpskohrvatskog jezika, Petera Urbana. Objavljena su dva toma u veoma ukusnoj opremi. Pored poezije i proze, pesničkih i jezičkih eksperimenata Hlebnjikova, prevodilac i priređivač ovog, zaista, u svemu izuzetnog izdanja, objavljuje i niz fotografija pesnika i njegovih futurističkih drugova, prepisku, faksimile rukopisa, fotose likovnih dela i prve vizuelne pesme ruskih avangardista s početka ovog veka.
Eugenio Miccini ARCHIVIO DI POESIA VISIVA ITALIANA, Techne, Firenze 1970.
Mala antologija italijanske vizuelne poezije, od osnivača futurističkog pokreta Tomasa Marinettija do teoretičara vizuelne poezije i jednog od najistaknutijih italijanskih avangardnih pesnika Eugenija Miccinija.
Peter Finch TYPEWRITER POEMS, Something Else Press, Second Aeon publications, Vermont, Cardiff 1972.
Mladi velški pesnik Peter Finch (rođen 1947), objavljuje izbor konkretnih i vizuelnih pesama nastalih putem pisaće mašine. U izboru su zastupljena dvadeset i dva britanska pesnika sa po jednom do tri vizuelne pesme i kraćim bibliografskim podacima.
Klaus Peter Dencker TEXT-BILDER VISUELLE POESIE INTERNETIONAL (Von der Antike bis zur Gegenwart), Verlag M. du Mont Schauber, Köln 1972.
Značajna antologija vizuelne poezije koja predočava razvojni luk ove vrste pesništva od Antike do današnjih dana. Jedan je od prvih izbora koji ukazuje na duboke korene i neprekidni kontinuitet vizuelne literature u istoriji ljudske kulture. Autor je knjigu podelio u tri dela. Prvi deo sadrži primere vizuelne poezije iz drevnog Egipta, stare Grčke, Rima, arapske, evropske srednjevekovne i barokne literature, kao i futurizma, dadaizma i nadrealizma s početka ovog veka. U drugom delu objavljen je izbor konkretne, vizuelne i signalističke poezije savremenih umetnika. Treći deo daje primere reklama, grafika, kompjuterskih grafika, plakata i svih onih oblika moderne civilizacije koje interaktivno utiču na vizuelnog pesnika i vizuelnu poeziju. Ova studiozna antologija donosi vizuelne pesme petorice jugoslovenskih autora pripadnika signalističkog pokreta.


(Objavljeno u Internacionalnoj reviji Signal brojevi: 1, 1970; 2-3, 1971 i 8-9, 1973)No comments: