Tuesday, February 8, 2011

HISTORICHE ANTHOLOGIE VISUELE POEZIE

HISTORICHE ANTHOLOGIE VISUELE POEZIE
U izdanju Rijkscentrum Hoger Kunstonderwijs-a  iz Brisela pojavila se na holandskom jeziku ovih dana, u dosta skromnoj opremi, HISTORICHE ANTHOLOGIE VISUELE POEZIE. Njen sastavljač je holandski avangardni pesnik i umetnik G. J. de Rook, poznat već od ranije kao uspešni organizator međunarodnih izložbi vizuelne poezije i izdavač dosta pouzdane VISUEL POETRY ANTHOLOGY (133 poets from 25 countries), Hag  1975.
HISTORICHE ANTHOLOGIE je specifična knjiga i razlikuje se od svega onog što je do sada napravljeno u ovoj oblasti. G. J. de Rook je, naime, pozvao petnaest pesnika da u sažetom obliku opišu istorijski razvoj vizuelne poezije u svojoj zemlji. Tako o vizuelnoj poeziji u Argentini piše Edgardo Antonio Vigo. Čeh Jiri Valoch pored Čehoslovačke daje priloge o vizuelnoj poeziji u Nemačkoj Demokratskoj Republici i Poljskoj. Paul de Vree iscrpno obaveštava o genezi ove nove književne discipline u flamanskoj Belgiji, Dieter Kessler u Zapadnoj Nemačkoj, Damaso Ogaz u Čileu (do Aljendea), Nicholas Zurbrugg u Engleskoj. Jacques Lepage govori o vizuelnoj poeziji u Francuskoj, Adriano Spatola u Italiji, Peter Weiermair u Austriji, Jose Maria Montells u Španiji, Clemente Padin u Urugvaju, Tom Ockerse u SAD, J. H. Duke u Australiji a pisac ovih redova u Jugoslaviji.
De Rookova HISTORICHE ANTHOLOGIE VISUELE POEZIE značajna je, između ostalog i zbog toga jer su na zaista pregledan način, i po prvi put na jednom mestu, prikazani razvojni tokovi vizuelne poezije, te nove grane literature, u raznim zemljama što će svakako omogućiti kasnijim istraživačima i teoretičarima da o ovom fenomenu dublje i pouzdanije govore.
Tekstovi u Antologiji ukazuju na jedinstvo pokreta vizuelne poezije, ali istovremeno i na pojedine specifičnosti i razlike. Te razlike potencirao je, u neku ruku, i sam sastavljač (de Rook), koji pored tekstova (eseja) objavljuje još po jednu ili više vizuelnih pesama po njemu karakterističnih za pojedine narode i avangardne grupe.

Politika, 25. mart 1976. Isto u knjizi PLANETARNA KULTURA, Beograd, 1995.No comments: